szybkość

Nasze artykuły

Dźwigi dopasowane do przenoszenia na wymagające place budowy

zbliżenie na żurawie budowlane
Author: Ron Cogswell
Source: http://www.flickr.com
Wszelki proces budowlany nastręcza podnoszenia, i przesuwania towarów w ograniczonym zasięgu. Działania te realne są dzięki zastosowaniu różnego typu sprzętów transportowych. Urządzenia te są uznawane za maszyny mogące stwarzać specyficzne zagrożenia ze względu na prawdopodobieństwo upadku z wysokości, lub przyciśnięcia transportowanych towarów i ludzi, toteż większa część z nich podlega ponadplanowym przeglądom i odbiorom przeprowadzanym przez kontrolerów Urzędu Dozoru Technicznego.